Dane rejestrowe

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS: 0000677802,
NIP: 5242831581, REGON: 367280080
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Adres

ul. Modlińska 6 lok. 211, 03-216 Warszawa

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 360 000,00 złotych.

Działalność

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 22 maja 2003 r.
o pośrednictwie ubezpieczeniowym
(Dz.U. nr 124, poz. 1154 z późn. zm.)

Zezwolenie

Spółka działa na podstawie Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr 2384/17. Wpis do Rejestru brokerów pod numerem 00002227/U.

Rachunek bankowy

Nadsański Bank Spółdzielczy
Oddział w Warszawie
97 9430 0006 8003 2775 2000 0001

Władze

Zarząd

Prezes Zarządu – Witold Kapcia

Wiceprezes Zarządu – Zbigniew Starzyk

Rada Nadzorcza

Katarzyna Magdalena Wencek

Mirosław Stępień

Mariusz Król

Założyciele

Bank Spółdzielczy
w Jaworze

Bank Spółdzielczy
w Jordanowie

Bank Spółdzielczy
w Księżpolu

Bank Spółdzielczy
w Łosicach

Bank Spółdzielczy
w Miliczu

Bank Spółdzielczy
w Staszowie

Bank Spółdzielczy
w Tyczynie

HEXA BANK
Spółdzielczy

Nadsański Bank
Spółdzielczy

Spółdzielczy Bank
Rozwoju

Witold Kapcia

Zbigniew Starzyk

Scroll to Top