Jak działamy?

Nasza spółka, świadcząc usługi brokerskie i wykonując czynności dla naszych klientów, reprezentuje wyłącznie ich interesy działając na ich rzecz.

Każdy nowy podmiot i osoba fizyczna, stając się klientem DBBS, uzyskuje natychmiastową korzyść polegającą na możliwości wykorzystania naszego potencjału negocjacyjnego w uzgodnieniach optymalnych warunków jego ubezpieczenia.

Na etapie poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia:

Przeprowadzamy audyt bieżącego stanu ubezpieczeń klienta oraz analizujemy potrzeby ubezpieczeniowe klienta pod względem pożądanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Opracowujemy i wraz z klientem kształtujemy kompleksowy program ubezpieczeniowy dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

Dokonujemy przeglądu występujących na rynku warunków umów ubezpieczeń i oceny, w jakim stopniu pokrywają ujawnione potrzeby klienta.

Projektujemy optymalny kształt umowy ubezpieczenia, która zgodnie z potrzebami klienta powinna być zawarta.

Prowadzimy negocjacje z zakładami ubezpieczeń celem przeanalizowania i rekomendowania klientowi oferty spełniającej jego rzeczywiste potrzeby.

Negocjujemy ostateczny kształt umowy ubezpieczenia z rekomendowanym zakłądem ubezpieczeń celem wprowadzenia zapisów postanowień umownych korzystnych z punktu widzenia faktycznych potrzeb klienta.

Na etapie zawarcia umowy ubezpieczenia:

Wspieramy naszych klientów w wykonaniu czynności takich jak weryfikowanie poprawności i kompletności wszystkich dokumentów przedkładanych zakładowi ubezpieczeń.

Na etapie następującym po zawarciu umowy ubezpieczenia:

Sprawujemy opiekę nad realizacją zawartej umowy / programu ubezpieczeniowego.

Utrzymujemy kontakt z klientem i aktywnie reagujemy na jego potrzeby ujawnione w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia, np. związanee z rozwojem prowadzonej przez klienta działalności.

Wspieramy bieżące rozliczenia z zakładami ubezpieczeń, zwłaszcza dla umów realizowanych w formie programów ze składką opłacaną w ratach.

Dbamy o zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej przy realizacji odnowień umów ubezpieczeń.

Służymy pomocą i radą klientom w obszarze likwidacji szków oraz wspieramy proces negocjacyjny w sprawach o dochodzeniu roszczeń na drodze pozasądowej.

Telefon:

22 597 60 25

Email:

biuro@brokerbs.pl

Godziny otwarcia:

Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Scroll to Top