Dom Brokerski
Bankowości Spółdzielczej

Kompleksowa obsługa ubezpieczeniowa

Opracowując programy ubezpieczeniowe dostosowujemy zakres ochrony do rzeczywistych potrzeb naszych klientów

Doradztwo
i opieka ubezpieczeniowa

Dla naszych klientów jesteśmy partnerem i doradcą zapewniając im wsparcie przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia

Działamy wyłącznie
w interesie klientów

Poszukując ochrony ubezpieczeniowej dla naszych klientów działamy wyłącznie w ich interesie

Naszymi założycielami są Banki Spółdzielcze.

Współpracujemy z wieloma Bankami Spółdzielczymi na terenie całego kraju. Zarówno w zakresie ubezpieczeń samych Banków, jak i ich klientów.

JAK DZIAŁAMY?

Nasza spółka, świadcząc usługi brokerskie i wykonując czynności dla naszych klientów, reprezentuje wyłącznie ich interesy działając na ich rzecz.

Każdy nowy podmiot i osoba fizyczna, stając się klientem DBBS, uzyskuje natychmiastową korzyść polegającą na możliwości wykorzystania naszego potencjału negocjacyjnego w uzgodnieniach optymalnych warunków jego ubezpieczenia.

desk, laptop, notebook

Dbamy o naszych klientów na wszystkich etapach ochrony ubezpieczeniowej.

Prowadzimy proces zawarcia polisy oraz jej późniejszą obsługę.

DBBS jako broker ubezpieczeniowy

Aspirujemy, aby stać się brokerem pierwszego wyboru
dla polskich Banków Spółdzielczych

Nasza oferta

Ubezpieczenia majątkowe

m.in. kompleksowe ubezpieczenia mienia (domów, mieszkań, budynków, maszyn i urządzeń), ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej (D&O, OC zawodowe), ryzyk komunikacyjnych (OC, AC, Assistance)…

Ubezpieczenia na życie

w szczególności życia kadry zarządzającej i pracowników w formie indywidualnej lub grupowej w związku ze śmiercią Ubezpieczonego, trwałym uszczerbkiem na zdrowiu itp.

Zakres ochrony może zostać rozszerzony o dodatkowe opcje.

Banki Spółdzielcze

DBBS stworzył ofertę uwzględniającą indywidualne potrzeby bankowości spółdzielczej obejmującą zwłaszcza: Zintegrowany Program Ubezpieczeniowy majątków własnych Banków Spółdzielczych oraz programy ubezpieczeniowe dedykowane klientom Banków Spółdzielczych.

person holding white Android smartphone in white shirt

Skontaktuj się z nami

Dowiesz się, co możemy Ci zaproponować i jak pomóc w zapewnieniu ochrony ubezpieczeniowej dostosowanej do Twoich potrzeb.

Telefon:

22 597 60 25

Email:

biuro@brokerbs.pl

Godziny otwarcia:

Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Scroll to Top