O nas

Dane rejestrowe

Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000677802 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Adres:

ul. Modlińska 6 lok. 211, 03-216 Warszawa

NIP: 5242831581 REGON: 367280080

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 360 000,00 złotych.

Działalność:

 Spółka działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. nr 124, poz. 1154 z późn. zm.).

Zezwolenie:

Spółka działa na podstawie Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego Nr 2348/17. Wpis do Rejestru brokerów pod numerem 00002227/U.

Rachunek Bankowy:

Nadsański Bank Spółdzielczy Oddział w Warszawie 97 9430 0006 8003 2775 2000 0001

Władze

Zarząd:

Prezes Zarządu – Witold Kapcia

Wiceprezes Zarządu – Zbigniew Starzyk

Rada Nadzorcza:

Katarzyna Magdalena Misiak
Mirosław Stępień
Mariusz Król