Misja, wizja, cele

Misja, wizja, cele

Misja

Dom Brokerskie Bankowości Spółdzielczej Sp. z o.o.  jest profesjonalnym podmiotem polskiego rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego – licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym. Spółka została powołana przez grupę Banków Spółdzielczych dla zapewniania im i ich Klientom profesjonalnej i kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej. W swojej działalności Spółka nie ogranicza się jednak wyłącznie do obsługi podmiotów związanych z bankowością spółdzielczą. Nasza oferta jest skierowana do przedsiębiorców wszystkich sektorów gospodarki oraz podmiotów nie będących przedsiębiorcami.

Wizja

Stale zmieniające się otoczenie społeczne, gospodarczo – ekonomiczne i prawne powoduje wzrost niepewności prowadzenia działalności gospodarczej, a także wzrost innych ryzyk dotykających bieżącego życia każdego człowieka. Odpowiedzią na to jest dynamiczny rozwój sektora ubezpieczeniowego, który stara się podążać za coraz bardziej wyszukanymi potrzebami. DBBS jako organizacja samoucząca, dysponując wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą będzie aktywnie włączała się w te procesy. Kreując autorskie rozwiązania i dążąc do optymalizowania procesów związanych z zawarciem jak i obsługą programów ubezpieczeniowych będziemy dbali o zapewnienie adekwatnej ochrony dla każdego z naszych Klientów.

Cele

Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej ma aspirację, aby stać się organizacją pierwszego wyboru dla Polskich Banków Spółdzielczych i ich Klientów oraz partnerów biznesowych w zakresie dostarczania rozwiązań ubezpieczeniowych ograniczających ryzyko prowadzonej działalności.

Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej dąży do tego, by być także integratorem interesów ubezpieczeniowych Banków Spółdzielczych, a także ich Klientów. Kreowane przez nas programy ubezpieczeniowe dopasowują indywidualnie do potrzeb każdego Klienta zapewniając mu także bezpieczeństwo wywiązania się z zobowiązań w przypadku wystąpienia szkody skutkującej przerwą w prowadzeniu działalności…


Jak działamy


Kim jest i jak działa broker ubezpieczeniowy?


DBBS jako broker ubezpieczeniowy